Privacyverklaring DeBierkaart


1. Inleiding

a. DeBierkaart, vertegenwoordigd door [naam van de vertegenwoordigende entiteit], hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.


2. Verzameling van Persoonsgegevens

a. Wij verzamelen persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt bij het plaatsen van een bestelling of het gebruikmaken van onze diensten. Dit omvat onder andere uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en betalingsgegevens.
b. Daarnaast kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype, datum en tijd van toegang, en gebruikte apparatuur.


3. Gebruik van Persoonsgegevens

a. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw bestellingen te verwerken, onze diensten te leveren, en met u te communiceren over uw bestellingen en eventuele vragen of verzoeken die u heeft.
b. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor interne administratieve doeleinden, zoals boekhouding en het verbeteren van onze dienstverlening.
c. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, zoals het versturen van promotionele aanbiedingen en nieuwsbrieven, maar alleen indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.


4. Delen van Persoonsgegevens

a. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten, zoals het versturen van bestellingen en het verwerken van betalingen.
b. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met overheidsinstanties of wetshandhavingsautoriteiten indien dit wettelijk verplicht is of indien dit noodzakelijk is ter bescherming van onze rechten of de rechten van anderen.


5. Beveiliging van Persoonsgegevens

a. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of diefstal.
b. Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.


6. Uw Rechten

a. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen.
b. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
c. U heeft het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.


7. Contactgegevens

a. Voor vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via info@debierkaart.nl.

E-mailen
Bellen