Algemene Voorwaarden DeBierkaart

1. Definities

a. Leverancier: DeBierkaart is een leverancier van streekbieren via brouwerijen en gepersonaliseerde biermenu's op maat.
b. Klant: Elke entiteit of persoon die gebruikmaakt van de diensten van DeBierkaart, inclusief maar niet beperkt tot restaurants en foodtrucks.


2. Producten en Diensten

a. DeBierkaart voorziet in de creatie van unieke bierkaarten, gepresenteerd in houten kaarthouders met een ringsysteem, waarbij de kaarten informatie bevatten over beschikbare bieren, bijbehorende details en een QR-code voor uitgebreide informatie.
b. Daarnaast levert DeBierkaart streekbieren aan horecazaken, waardoor klanten slechts één leverancier nodig hebben voor alle streekbieren.


3. Levering

a. Voor restaurants worden bestellingen standaard geleverd op zaterdag of zondagochtend, waarbij de exacte leverdatum en -tijd duidelijk worden gecommuniceerd. Transport wordt verzorgd in samenwerking met brouwerijen, wat kan resulteren in deelleveringen.
b. Voor foodtrucks gelden vergelijkbare leveringsvoorwaarden, met de toevoeging dat tegen betaling de levering op locatie van het evenement mogelijk is. Niet-verkochte bieren worden teruggenomen.


4. Afwijkingen en Spoedleveringen

a. Bij afwijkingen van standaard levertijden of bij spoedleveringen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, berekend op basis van de specifieke situatie.


5. Betalingsvoorwaarden

a. Klanten hebben de mogelijkheid tot het plaatsen van reguliere bestellingen. Na succesvolle levering ontvangt de klant een factuur, waarvan het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen dient te worden voldaan op rekeningnummer NL17 KNAB 0514 3346 30 van DeBierkaart. Deze betaalmethode is de enige geaccepteerde wijze van betaling voor restaurants.
b. Voor foodtrucks geldt een vergelijkbare procedure voor het plaatsen van reguliere bestellingen. Vooraf wordt de gewenste hoeveelheid bepaald. Na levering ontvangt de foodtruck een factuur. Alleen daadwerkelijk verkochte bieren worden in rekening gebracht. Niet-verkochte bieren worden teruggenomen door DeBierkaart.


6. Betalingstermijn

a. Het volledige factuurbedrag dient binnen 30 dagen te worden overgemaakt naar rekeningnummer NL17 KNAB 0514 3346 30. Bij overschrijding van deze termijn wordt een herinneringsmail verstuurd.
b. Bij een overschrijding van 7 dagen na de oorspronkelijke termijn volgt een tweede herinneringsmail.
c. Bij een overschrijding van 14 dagen na de oorspronkelijke termijn worden juridische stappen ondernomen om de betaling te vorderen.


7. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen DeBierkaart en haar klanten en vormen een integraal onderdeel van elke overeenkomst tussen beide partijen.

E-mailen
Bellen